Účetní audit

Při pohledu na vaše účetnictví nebo účetnictví vaší firmy si nejste naprosto jisti, jestli je v pořádku? Máte pocit, že jste narazili na nesrovnalosti, které by následně mohly zajímat finanční úřad a zajistit vám v budoucnu řadu problémů? Přistupujete k vedení účetnictví poctivě, a chcete, aby tak vaši firmu vnímala i veřejnost?

Výhody ověření účetní závěrky auditorem

Získejte jistotu a využijte našich služeb ověření účetní závěrky auditorem. Auditor vyjádří svůj postoj k pravdivosti a věrohodnosti vašich účetních výkazů v souladu s platnými předpisy. Vy i celá vaše firma se stáváte věrohodnější a vyhnete se mnoha komplikacím. O účetní audit nemusíte žádat jen při účetní závěrce, můžete o něj požádat kdykoli. Můžete si nechat provést ověření účetní závěrky (dále jen audit účetní závěrky) nebo mimořádný účetní audit.
Navíc, pokud si necháte provést účetní audit nezávislým auditorem na základě platných právních předpisů České republiky, mluvíme zde o statutárním auditu. Výstupní zpráva auditora se stává veřejným dokumentem, kdy o vašem účetnictví nebo účetnictví vaší firmy nezískáte povědomí jen vy, ale také potenciální zákazníci a zejména možní investoři.

Souhrn našich služeb
v oblasti auditu

Máte zájem o naše služby?