Skladování a úschova
účetních záznamů

Všechny účetní jednotky mají povinnost uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou dle § 31 zákona o účetnictví. Jednou ze služeb, které nabízíme, je právě archivace a skladování účetních jednotek. Převeďte na nás jednu z našich starostí a věnujte se naplno svému podnikání.

Obecné archivační lhůty

Počátek archivačních lhůt jednotlivých dokladů začíná koncem účetního období, kterého se týkají.
Klientům nabízíme skladování a evidenci účetních záznamů. Naše společnost má k dispozici vlastní skladové prostory spolu s evidenčním systémem, kde archivujeme účetní záznamy po zákonem stanovenou dobu.

Ceník skladování a evidence

Pořadač/rok      95 Kč/ks

Máte zájem o naše služby?