Zpracování závěrek

Umění účetnictví vyžaduje důkladnost, přesnost a hluboké porozumění účetním principů. A kde jinde se znalost tohoto umění dokáže lépe projevit než při složitém zpracování firemních závěrek? 

My pro vás dokážeme pro vás tuto důležitou finanční vizitku vaší společnosti náležitě profesně zpracovat. 

Účetní závěrka je soubor všech účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu), jež musí některé účetní jednotky v určitém časovém období vyhotovit.

Co od nás můžete očekávat?

  • Preciznost výkazu
  • Flexibilita komunikace
  • Konzultace a poradenství

Máte zájem o naše služby?